Noskvalster hos hund

Närbild på ledsen som ligger på golvet. Om din hund nyser mycket kan den ha noskvalster.  Foto: Doug Garrett

Noskvalster är ofarliga parasiter som lever i hundens nos och bihålor. De vanligaste symtomen på noskvalster är nysningar och fnysningar.

Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är parasiter som bara trivs i hundnosar. I dagsläget har förekomst av noskvalster rapporterats från i stort sett hela världen. Men av någon anledning är det framförallt i Sverige och i Norge man anser att parasiten orsakar problem hos hundarna.

Se noskvalstren krypa

Kvalstren är ovala till formen och svagt gula i färgen. De är mellan 1 och 1,5 mm långa och mellan 0,5 och 0,9 mm breda. Om man tittar noga och i bra ljus kan man se kvalstret krypa på hundens nos med blotta ögat.

För att vara hundra procent säker på att en hund har noskvalster krävs det att hundens näs- och bihålor obduceras. Man vet inte hur kvalstren sprider sig mellan hundarna men det verkar troligt att de smittar vid direktkontakt hundar emellan. Eventuellt kan det också hända att en hund smittas indirekt eftersom kvalstren kan överleva ganska länge utanför nosen.

Behandla noskvalster för säkerhets skull

På en levande hund kan det vara svårt att konstatera om den har noskvalster eller inte. Det finns idag inte någon enkel och pålitlig metod att använda utan oftast får djurägaren nöja sig med en sannolikhetsdiagnos. Många hundar behandlas också ”för säkerhetsskull”.

Tidigare brukade man spola hundens näshåla med en fysiologisk koksaltlösning och inspektera den med endoskop. Det kräver dock att hunden sövs och är därför mycket omständligt. De är inte heller hundra procent säkert att man hittar kvalstren med hjälp av de metoderna.

Fnysningar och nysningar vanliga symtom

Hundar med noskvalster kan uppvisa olika symtom men vanligen rör det sig om symtom från de övre luftvägarna i form av till exempel nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne. Oftast är allmäntillståndet opåverkat.

Precis som diagnosmetoderna var de tidigare behandlingarna av noskvalster mer eller mindre riskfyllda och osäkra. Till exempel gav man hunden näsdroppar bestående av en lösning av eter och mineralolja eller lät den andas organiska fosforföreningar.

Medicinering och biverkningar

År 1988 föreslogs för första gången Ivermectin (Ivomec®) som en behandling av hundar med noskvalsterinfektion. Preparatet är dock inte registrerat för användning mot noskvalsterinfektion hos hund. En del individer inom framförallt vissa raser, som collie, shetland sheepdog och australian shepherd, är känsliga för ivermectin och dödsfall har förekommit.

Idag behandlas de flesta hundar med tabletten Interceptor® som är ett läkemedel mot noskvalster med lindriga biverkningar. Interceptor är godkänt och registrerat för behandling av noskvalsterinfektion hos hund.

Agrias veterinär Lotta Gunnarsson är en av de som vet absolut mest om noskvalster då hon doktorerat just på det ämnet. Här kan du läsa en kort version av hennes avhandling på ämnet.

Giftigt för hund

Lista på ämnen som kan orsaka förgiftning hos din hund.
Läs mer

Första hjälpen

Lär dig första hjälpen och var beredd om olyckan skulle vara framme.
Läs mer

Vanliga diagnoser

Inflammationer, tumörer och sår toppar listan för diagnoser hos hund.
Läs mer

Allergi

Många hundar lider av hudproblem och allergi idag.
Läs mer

Gillar? 11 av 17 gillade, 3,2 i betyg