Att anlägga en ridbana

Skimmelhäst blir riden av ryttare på ridbana.
Att anlägga en ridbana kräver bra underarbete. Här får du tips och råd om hur du anlägger den bästa ridbanan, både inom- och utomhus.

Underlag för ridhus

Lager 4

3-5 cm sågspån, gärna grovt, alternativt kutterspån eller klenflis, mindre än 10 mm. Använd inte kabelflis, bark eller gummispån. Lägg på spånet i omgångar. Efter ungefär ett halvår; lägg på 3-5 cm till och därefter mer vid behov.

Vägmatta

Vägmatta (kallas också geotextil). Mattan läggs omlott och svetsas. Förhindrar bland annat att stenar kommer upp i ytlagret.

Lager 3

Rätt blandning på sanden är A och O. Observera att alla kornstorlekar måste vara representerade. För ridskolan gäller: Kornstorlek 0-4 mm. För ridhus som används mindre, eller mest används till hoppning: 0-4 mm sand med mycket bindmedel (finkrossat material) och/ eller cirka 20 procent lera.

Lager 2

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet.

Lager 1

20 cm makadam tätad med bergkross. Ridhuset behöver oftast dräneras runt om, eventuellt läggs dräneringsrör under banan med 7 meters mellanrum. Se dränering uteridbana. Vägmatta

Skötsel av underlag

• När banan är ny - sladda och vattna, vänta med harvning, undvik hoppning och longering de första veckorna.
• Därefter - harva och/eller sladda dagligen. Vattna vid behov, cirka två gånger i veckan.
• Lämna inte ridhuset utan tillsyn under sommaren, vattna och harva för att undvika uttorkning. Havre- och svamptillväxt i hörnen tyder på eftersatt vård.
• I oisolerade ridhus som inte kan vattnas vintertid läggs salt in
på senhösten: 600-800 kg i ett ridhus på 20 x 40 m. Detta för att undvika att botten fryser eller dammar. Salt skadar inte hästarna.

Lägga om botten

Ridbana för ridskolebruk: Ridbanan läggs om vartannat/vart tredje år. I större ridhus läggs den om ungefär vart tredje år.

Gör så här:

  1. Skrapa av och kör bort allt löst material. Allt material är förbrukat och går inte att använda på uteridbanan eller ridvägar.
  2. Skrapa ner i botten där det bildats en hård kaka som ska ligga kvar och vägas av så den blir helt plan. Om kakan blir skadad laga med stenmjöl.
  3. Lägg sedan in 8-9 cm sand med kornstorlek 0-4 mm och 3-5 cm spån. Anpassa översta lagret Normalunderlag, allroundridning t.ex. ridskola: 3-5 cm.Hoppning lite mindre (ger fastare underlag) Dressyr lite mer (ger extra svikt, men samtidigt något halare underlag)

Lämpliga underlag

Sandbanor lämpar sig bäst i vårt klimat. Gräsbanor blir för djupa och hala vid regn, och spån lämpar sig inte på utomhusbanor. Lägger man trämaterial i dressyrbanor blir banan kortsiktigt bättre, men ytlagret måste bytas ungefär var tredje år.

Rekommenderade mått: Dressyrbana, 20 x 40 m eller 20 x 60 m, men tänk på att en utomhusridbana upplevs som mindre än motsvarande bana i ett ridhus.Hoppbana för träning och tävling 80 x 100 m eller större.

Dränering

Dränering görs runt om banan och eventuellt tvärs över ridbanan med 7 m avstånd och utförs enligt samma principer som vid täckdikning av åkermark.

Dränering: Dräneringen runt kanterna ska ha avrinning i dagvattenbrunn. Dräneringsrör bör ha diametern 50-75 mm, och dräneringsgravarna fylls med singel 6-20 mm.
Lutning: Ridbanan bör ha en lutning på 1-2 procent ut mot kanterna, antingen med brytpunkt längs medellinjen eller beroende på markens lutning i övrigt. Ligger ridbanan på sluttande mark läggs lutningen i markens riktning.

Uteridbana

Lager 4

Läggs på först när lager 3 satt sig. 5 cm grusig sand. Lägg på sanden i omgångar. 5 cm sand är lagom. Fyll därefter på efterhand.

Lager 3

10 cm sand kornstorlek 0-4 mm. Det är viktigt att alla kornstorlekar är representerade.

Lager 2

7-10 cm stenmjöl som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot hästhovar och harvar.
Vägmatta Dränerande geotextil bruksklass 3. Den läggs omlott och svetsas. Ytlagret ska vara stenfritt.

Lager 1

10 cm samkross 0-32 mm eller makadam 2-40 mm. Över dräneringsgravarna läggs Vägmatta.

Tips!: Om man fått för grov sand och banan inte sätter sig: Lägg på stenmjöl grovlek 0-2 eller 0-4 mm och harva ner i ytlagret. Var noga med att stenmjölet sprids jämnt.

Billigare alternativ

I mindre stallar kan man försöka komma billigare undan om man har naturligt dränerad mark. Lägg sand med kornstorlek 0-8 mm direkt på gräsvallen. Använd banan försiktigt, speciellt vid dåligt väder.

Skötsel

Ridbanan harvas och sladdas vid behov utan att man gå ner i stenmjölslagret. För djup och tung bana, de vanligaste orsakerna är:

• För mycket material
• För stora korn
• För många korn av samma storlek
• För runda korn

Höjd på staket:
Dressyrbana: 40 cm högt
Hoppbana: 120 cm högt

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Populära hästnamn

Här listar vi de 20 populäraste hästnamnen.
Läs mer

Råd vid köp av häst

Checklista med råd inför köp och vid försäljning av häst.
Läs mer

Foder

Här förklarar vi skillnader mellan olika fodertyper.
Läs mer

Gammal men frisk

34 åriga hästen Gossen är gammal men frisk som en nötkärna.
Läs mer

Gillar? 2 av 2 gillade, 5 i betyg