Häst

Att anlägga en ridbana

Att anlägga en ridbana kräver bra underarbete. Här får du tips och råd om hur du anlägger den bästa ridbanan, både inom- och utomhus.

Underlag för ridhus

Lager 4

3-5 cm sågspån, gärna grovt, alternativt kutterspån eller klenflis, mindre än 10 mm. Använd inte kabelflis, bark eller gummispån. Lägg på spånet i omgångar. Efter ungefär ett halvår; lägg på 3-5 cm till och därefter mer vid behov.

Vägmatta
Vägmatta (kallas också geotextil). Mattan läggs omlott och svetsas. Förhindrar bland annat att stenar kommer upp i ytlagret.

Lager 3
Rätt blandning på sanden är A och O. Observera att alla kornstorlekar måste vara
representerade. För ridskolan gäller: Kornstorlek 0-4 mm. För ridhus som används mindre, eller mest används till hoppning: 0-4 mm sand med mycket bindmedel (finkrossat material) och/ eller cirka 20 procent lera.

Lager 2
10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet.

Lager 1
20 cm makadam tätad med bergkross. Ridhuset behöver oftast dräneras runt om, eventuellt läggs dräneringsrör under banan med 7 meters mellanrum. Se dränering uteridbana. Vägmatta

Skötsel av underlag
• När banan är ny - sladda och vattna, vänta med harvning, undvik hoppning och longering de första veckorna.
• Därefter - harva och/eller sladda dagligen. Vattna vid behov, cirka två gånger i veckan.
• Lämna inte ridhuset utan tillsyn under sommaren, vattna och harva för att undvika uttorkning. Havre- och svamptillväxt i hörnen tyder på eftersatt vård.
• I oisolerade ridhus som inte kan vattnas vintertid läggs salt in
på senhösten: 600-800 kg i ett ridhus på 20 x 40 m. Detta för att undvika att botten fryser eller dammar. Salt skadar inte hästarna.

Lägga om botten
Ridbana för ridskolebruk: läggs om vartannat - vart tredje år
Större ridhus: läggs om ungefär vart tredje år.

Gör så här:
1) Skrapa av och kör bort allt löst material. Allt material är förbrukat och går inte att använda på uteridbanan eller ridvägar.
2) Skrapa ner i botten där det bildats en hård kaka som ska ligga kvar och vägas av så den blir helt plan. Om kakan blir skadad laga med stenmjöl.
3) Lägg sedan in 8-9 cm sand med kornstorlek 0-4 mm och 3-5 cm spån. Anpassa översta lagret Normalunderlag, allroundridning t.ex. ridskola: 3-5 cm.Hoppning lite mindre (ger fastare underlag) Dressyr lite mer (ger extra svikt, men samtidigt något halare underlag)

Lämpliga underlag
Sandbanor lämpar sig bäst i vårt klimat. Gräsbanor blir för djupa och hala vid regn, och spån lämpar sig inte på utomhusbanor. Lägger man trämaterial i dressyrbanor blir banan kortsiktigt bättre, men ytlagret måste bytas ungefär var tredje år.

Rekommenderade mått: Dressyrbana, 20 x 40 m eller 20 x 60 m, men tänk på att en utomhusridbana upplevs som mindre än motsvarande bana i ett ridhus.Hoppbana för träning och tävling 80 x 100 m eller större.

Dränering
Dränering görs runt om banan och eventuellt tvärs över ridbanan med 7 m avstånd och utförs enligt samma principer som vid täckdikning av åkermark. Dräneringen runt kanterna ska ha avrinning i dagvattenbrunn. Dräneringsrör bör ha diametern 50-75 mm, och dräneringsgravarna fylls med singel 6-20 mm.

Ridbanan bör ha en lutning på 1-2 procent ut mot kanterna, antingen med brytpunkt längs medellinjen eller beroende på markens lutning i övrigt. Ligger ridbanan på sluttande mark läggs lutningen i markens riktning.

Uteridbana

Lager 4
Läggs på först när lager 3 satt sig. 5 cm grusig sand. Lägg på sanden i omgångar. 5 cm sand är lagom. Fyll därefter på efterhand.

Lager 3
10 cm sand kornstorlek 0-4 mm. Det är viktigt att alla kornstorlekar är representerade.

Lager 2
7-10 cm stenmjöl som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot hästhovar och harvar.
Vägmatta Dränerande geotextil bruksklass 3. Den läggs omlott och svetsas. Ytlagret ska vara stenfritt.

Lager 1
10 cm samkross 0-32 mm eller makadam 2-40 mm. Över dräneringsgravarna läggs Vägmatta

Tips! Om man fått för grov sand och banan inte sätter sig: Lägg på stenmjöl grovlek 0-2 eller 0-4 mm och harva ner i ytlagret. Var noga med att stenmjölet sprids jämnt.

Billigare alternativ
I mindre stallar kan man försöka komma billigare undan om man har naturligt dränerad mark. Lägg sand med kornstorlek 0-8 mm direkt på gräsvallen. Använd banan försiktigt, speciellt vid dåligt väder.

Skötsel
Ridbanan harvas och sladdas vid behov utan att man gå ner i stenmjölslagret. För djup och tung bana, de vanligaste orsakerna är:


• För mycket material
• För stora korn
• För många korn av samma storlek
• För runda korn

Höjd på staket
Dressyrbana: 40 cm högt
Hoppbana: 120 cm högt

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Taggord:

Ridbana, Ridhus, Stall

Köp försäkring

Skadeanmälan

Sök artiklar

Hitta bland 446 artiklar för Häst

 

Fråga veterinären

Sök bland frågor och svar i Fråga veterinären Häst.

Hästfrågor

Agrias hästbloggar

widget_johan

Johan Dengg

Bloggande kusk

Till Johans blogg
Emelie Brolin

Emelie Brolin

Dressyrryttare

Till Emelies blogg
Gränsbo stuteri

Gränsbo stuteri

Stuteri

Till Gränsbo stuteris blogg

Följ oss